Advokátska kancelária JUDr. Ján Slovinský

Obráťte sa na nás, poskytneme Vám potrebnú právnu pomoc

Dohodnite si stretnutie

0915 867 550

Napíšte nám

advokat@slovinsky.sk

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Ján Slovinský poskytuje právne služby na profesionálnej úrovni v oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, rodinného práva, pracovného práva, správneho práva a exekučného práva.

Ak Váš právny problém nedokážete začleniť pod žiadnu z uvedených oblastí, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu a my Vám poskytneme potrebnú právnu pomoc.

Zároveň našim klientom poskytujeme aj službu Zaručený elektronický podpis, ktorým naša advokátska kancelária disponuje. Táto služba prináša možnosť elektronickej komunikácie s okresnými úradmi, obchodným registrom a i., čo prináša úsporu nákladov na správne a súdne poplatky pre našich klientov.

 

poskytuje právne služby na profesionálnej úrovni

Oblasti služieb

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Trestné právo

Exekučné právo

Obchodné právo

Dedičské právo

Vymáhanie pohľadávok

Poskytovanie právnych služieb vo vyššie uvedených oblastiach práva predstavuje najmä tieto služby:
odborné právne poradenstvo, právne zastupovanie advokátom, vypracovanie právnych dokumentov.

Kontaktujte nás

Na telefónom čísle 0915 867 550 alebo vyplňte formulár a dohodnite si osobné stretnutie.

  profesionálny

  TÍM

  JUDr. Ján Slovinský

  advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 7472, narodený v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2012, kde zároveň v roku 2013 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku z oblasti občianskeho práva na tému „Občianske súdne konanie a exekúcia“.

  Po advokátskej praxi v košickej advokátskej kancelárii a úspešnom zložení skúšok do Slovenskej advokátskej komory pôsobí od roku 2016 ako advokát v Spišskej Novej Vsi.

  JUDr. Dominika Slovinská

  advokátska koncipientka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 908079, narodená v Prešove. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2014, kde zároveň v roku 2014 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z oblasti trestného práva na tému „Biometrické metódy identifikácie osôb“.